KOREA
Standard Time

no-product
Skip Navigation

Current Page
home > maternity/Kids > maternity > maternity dress > [Maternity] Pure Love -Knit
Product Classification List

[mommymaru] [Maternity] Pure Love -Knit

Sales Price
35.84USD

Option

Color :

Total Purchase Amount:

0USD

Order Add to Shopping Cart Wish
Twitter Login
you can make a purchase with VISA, MASTER, AMEX, Union pay, Tenpay, JCB card!

detail prdoduct - 상품상세설명
 

 

 

풋사랑같은 느낌의 니트~~~

 

골반을 가려주는 길이와 텐션감 이 좋은 니트소재로

 

제작되어서 사이즈 걱정없이 즐겨 입으시기 좋아요~~

 

꽈베기 짜임도 너무 예쁘게 되어있고

 

터틀넥으로 목도리, 머플러 다른 아이템 필요없이

 

목을 따뜻하게 감싸준답니다~~~~

 

간편하게 입고 외출하시기에도 좋고

 

출산전후 상관없이 오래오래 즐겨 입으실수 있어요~~~~

 

소장가치가 어마어마 하지요??!!!

 

베이지, 카키 와인 차콜 네가지 컬러가 준비되어있으니

 

다양한 스타일을 연출해보세요~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q&A BBS

Review BBS


More