KOREA
Standard Time

no-product
Skip Navigation

Current Page
home > Women’s fashion > Dress > : RDR0748
Vintage cut dress
Product Classification List

[sezwick] : RDR0748
Vintage cut dress

Sales Price
78.45USD

Option

color :
size :

Total Purchase Amount:

0USD

Order Add to Shopping Cart Wish
Twitter Login
you can make a purchase with VISA, MASTER, AMEX, Union pay, Tenpay, JCB card!

detail prdoduct - 상품상세설명

 

 
 
 
 
 
 
박*진씨가 착용하셔서 너무도 유명해진 디자인의 드레스
원단의 재질은 사실  다른데요
오히려 달라서 더 마음에 든답니다
무심하게 자른듯한 끝처리가 포인트로
마냥 여성스럽지만은 않은
프랑스 브랜드의 아이덴티티가 잘 드러나는 디자인이라고 생각해요
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
가슴이 살짝 보이는게 참 예뻐보이는 드레스로
일부러 가리는거 보다
이너를 안입는게 훨씬 더 멋스러운거 같아요
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
블랙 / black
스카이블루 / sky-blue


Q&A BBS

Review BBS


More